Ahievran Mahallesi Sanayi Sitesi 35.Sokak No:15 Sincan/Ankara

Tel: 312 249 1907

Faks: 312 279 1907

Email: bilgi@kozaendustri.com

 

© 2014 Koza Endüstri